Kozolec – Preseka

vrtni kozolec nadstrešek

  • Dimenzije: 3,0 × 4,0 m
  • Stebri iz lepljenega smrekovega lesa ostalo iz masivnega smrekovega lesa
  • Opečna kritina