Kozolec – nadstrešek Zaplana

lesen kozolec - lesen nadstrešek za avto

  • Dimenzije: 3,0 × 5,0 m
  • Stebri iz lepljenega smrekovega lesa ostalo iz masivnega smrekovega lesa
  • Kritina tegola