Čebelnjak – Lenart

  • Stene so sestavljene iz brun debeline 72 mm
  • Dimenzije čebelnjaka: 250 × 200 cm
  • Okno: 60/80 cm s 4 mm šipo
  • Kritina: bobrovec